Kőkerítés, szobrok

 

A templomot körülvevő kerítést 1759-től 1771-ig építették a Hevesiványon a török által lerombolt templom köveiből. Ma is látható a kerítésbe beépített román stílusú ablaknyílás és gótikus bordatag, nyíláskeret töredéke. A kapuk csaknem 4 méter magas oszlopain szentek szobra áll, a főkapunál Szent Miklós és Szent Vendel. Mindkét bejárás díszes vaskapu, melyet 1902-ben készített Törőcsik Ferenc kovácsmester. 

Szentháromság szobor

 

Vágó Ferenc városi tanácsos készíttette 1803-ban, lakásának kertjében állt, ma a templom előtt áll. Barokk stílusú. A Szentháromság szobra magas kőoszlop csúcsán áll, amint a boldogságos Szüzet megkoronázzák (lábainál két kis angyalka látható lámpással a kezében). A díszesen tagolt alapzatán lévő domborművön Gábriel arkangyal üdvözli a Boldogságos Szüzet.

 

 

Nepomuki János szobor

 

A műemlék barokk szobrot Szikszay András állítatta 1784-ben. Eredetileg a templom előtti téren állt, ma a Munkácsy téren látható.

 

Nepomuki Szent János szobra

 

 

A templom hátsó kerítésének kapuoszlopán áll baloldalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (c) A Jászapáti Templomért Alapítvány 2011   (c) Bagi L, ComCom2005