Restaurálási tervA jász települések legfontosabb kulturális öröksége maga a „jász”-ság. Templomunk kifestésének tervét és a kivitelezés egy részét a jász kapitány, Vágó Ignác fia, Vágó Pál festőművész készítette.

A Jászapáti templom eddigi restaurálásainak érdekessége, hogy a restaurálási munkák vezetője dr. Bóna István festő-restaurátor, aki Vágó Pál dédunokája.


A templom egyedülálló történelmi nagy kupolafreskóját szülővárosának adományként készítette Vágó Pál festőművész, Jászapáti szülötte. A templom kifestésére 1903-ban tett ajánlatot. „...E szándékom megvalósításával akarom megkönnyíteni szülővárosomnak azt, hogy egy nagy értéket képviselő műkincsnek egy művészileg dekorált templomnak jusson birtokába, melynek – ha Isten is úgy akarja – messze földön nem lesz párja” – írta Vágó Pál. A mű 1905-ben készült el, restaurálása folyamatban van.

 

Részletek dr. Bóna István festő-restaurátor, egyetemi adjunktus által készített „Restaurátori terv a jászapáti plébániatemplom mennyezeti falfestéseinek helyreállításához” című tervéből

 

 

„A hatalmas templomba belépve egyből megüti az embert a dohszag. A falak alsó régió nedvesek. A padlózat, mely homokba fektetett kelheimi kőlapokkal van burkolva ránézésre is vizes. S habár az új tetőszerkezet elkészült a nagy tömegű átázott fal kiszáradása hosszú ideig eltarthat.

A mennyezet téglaboltozata néhány nem túl jelentős repedéstől eltekintve stabilnak mondható. A vakolat igen jó minőségű, jó állapotú és semmiféle beavatkozást, szilárdítást nem igényel.”

 

A művészi festés állapota:

„Mindkét művész (Vágó Pál és Szirmai Antal) enyves technikát alkalmazott a képek megfestésére, mely a szakirodalom véleménye szerint kevéssé időtálló. Ennek ellenére a középkor óta minduntalan feltűnik olcsósága, gyorsasága és egyszerűsége miatt.

A mennyezet megvizsgálása során megállapítható, hogy a teljes felület tele van mikroorganizmus maradványokkal (gombák, zuzmók).”

 

 

 

Az ornamentika – festés állapota:

„A festékrétegek nagyon vastagok, a töltőanyag gipszből és agyagból áll. Ezek nagyon szép felületet adnak a friss festésnek, de tulajdonsága miatt a festékréteg gyors leomlásához vezet. A szennyeződések olyan mértékben behatoltak a festékrétegbe, hogy sérülésmentesen nem lehet tisztítani. A legfinomabb részek rongálódtak. Az esetleges beázásoknál a festékréteg sok helyen felhólyagzott, ezek a részek előkonzerválás nélkül szinte érinthetetlenek.”

 

Aranyozás:

Állapotáról arra lehet következtetni, hogy csak valódi arannyal készülhetett.

 

A restaurálás célja:

„A restaurálás feladata a jelenleg látható festés megőrzése. A Vágó Pál képek nemzetközi mércével mérve is osztályon felülinek minősülnek. A Vágó képek pár évtizeden belül első osztályú nemzetközi kulturális örökséggé fognak válni! A Szirmaiak eszmei értéke is folyamatosan növekedni fog. A XIX. – XX. század fordulójának eklektikus művészetét egész a mai napig nem értékelik a várható „névértéken”. A gyorsütemű ritkulás hozzájárul ahhoz, hogy a jászapáti falképek értéke nagyon megnövekedjen a közeljövőben.

 

A jelenlegi restaurálási terv különlegessége, hogy meg kívánja őrizni a neobarokk ornamentikát is eredeti anyagában. Elengedhetetlen a díszítőfestés anyagában való megőrzése is. A modernizmus megjelenésével az eklektika hirtelen történelmivé vált, gyorsan pusztuló emlékei közül menteni kell, ami még menthető.

A festmények olyan szekkó technikával készültek, melynek kötőanyaga egy évszázad alatt gyakorlatilag teljesen elbomlott.”

 

             

 

Várható eredmények:

„Esztétikai szempontból a mennyezet igen közel kerülhet a megalkotás utáni állapothoz. A festmények visszanyerik élénk színeiket, az egész belső világos, elegáns, látványos lesz. A jelen restaurálásnak mintegy ötven évet ki kell bírnia, az esetben ha valami baleset, vagy erőteljesebb környezeti változás, szennyeződés növekedés  nem következik be.

A festmények hosszú távú fennmaradása érdekében szükség lenne a tető felújításon túl is néhány építészeti beavatkozásra. Ezek egyike lenne a lábazati falnedvesedés megszüntetése, a másik a talajszint rendezése a templom körül. A túlzottan feltöltött udvar felelős lehet a padlózat nedvességéért.”

 

 

© Jászapáti Templomért Alapítvány - 2011-2022
Jászapáti Templomért Alapítvány


Készítette: