Kamilliánus KözösségSzámos egyéb jelenség között, melyek az egyházi és vallásos életen az elmúlt 10 évben Magyarországon megfigyelhetők voltak, egy csendes ám egyre erősödő törekvése az egyháznak a betegekhez és szenvedőkhöz való odafordulás. A betegek szolgálatát végző Kamilliánus rend létrehozta a kamilliánus családok közösségét világi emberek számára. Tagjai vállalták, hogy Jézus Krisztus szellemében fényt vigyenek a szegényeknek és szenvedőknek a betegség és reményvesztettség sötétségébe.

Lellisi Szent Kamill, a rendalapító, a kamilliánus mozgalom központ alakja. Saját magán tapasztalta a fájdalmakat, ínséges lelki viszonya megfelel Krisztus megbízásának a szenvedők iránti szolgálatban. Mindez motiváló erő azoknak az embereknek, akik megérezték szívükben az isteni meghívást a betegek iránti szolgálatra. Kamill lábsebe során sokszor megtapasztalta a betegek kiszolgáltatott helyzetét, a kórházi ágy sivárságát, s ekkor ajánlotta életét az elesettek szolgálatára. Az egyház 1746-ban avatta szentté, és 1886-ban nevezték el a betegek pártfogójának.

A Jászapáti Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség 1994. augusztus 18-án alakult akkor 18 fővel, jelenleg 22 tag dolgozik a közösségben. Munkájuk meghatározója a segítőszándék, az imádságos szeretet, az empátia, tolerancia melyet a családokban és a helyi idősek otthonában gyakorolnak. Tevékenységükből néhány fontosabb: karácsonyi csomagot adnak az időseknek, gyerekeknek táborokat szerveznek, állami és egyházi ünnepek szervezésében részt vesznek, egyháztörténeti kiállítást szerveztek, minden évben jótékonysági estet szerveznek.

 

© Jászapáti Templomért Alapítvány - 2011-2022
Jászapáti Templomért Alapítvány


Készítette: